Din guide till DAC7 🇪🇺

DAC7 är ett EU-direktiv som gäller för de allra flesta online-marknadsplatser (som Vinted). Läs vidare för att ta reda på vad det innebär för dig och slutför din rapport om du är en av våra säljare.

Det här behöver du veta

DAC7 är ett EU-direktiv

Marknadsplatser online som är verksamma inom EU är enligt lag skyldiga att samla in och rapportera viss säljarinformation. Vinted måste lämna information från de säljare som påverkas av det nya EU-direktivet till den litauiska skattemyndigheten, som i sin tur vidarebefordrar informationen till varje säljares lokala skattemyndighet.

DAC7 ändrar inte din skattesituation

Att lämna in en DAC7-rapport kommer inte att ändra dina skatteskyldigheter på något sätt, och de allra flesta av våra säljare kommer med största sannolikhet inte att behöva betala skatt för sin försäljning på Vinted.

DAC7 påverkar säljare som gör över 30 försäljningar...

När du slutför 30 försäljningar inom ett år (januari till december) måste vi lämna in din DAC7-rapport – oavsett hur mycket du har tjänat på din försäljning.

...eller tjänar över 2000€ på artikelförsäljning

När du tjänar över motsvarande 2000€ på ett år (januari till december) måste vi lämna in din DAC7-rapport – oavsett hur många artiklar du har sålt.

Din säljarinformation lagras alltid säkert

Vi fyller i varje DAC7-rapport i förväg med den information som vi redan har. Du behöver främst dubbelkolla att informationen stämmer och lägga till ditt skatteregistreringsnummer (TIN) innan du skickar in rapporten. Ditt TIN är säkrat genom kryptering och vi använder det bara i samband med DAC7-rapporteringen.

Om du inte skickar in rapporten kommer du inte kunna använda ditt konto lika fritt som tidigare

Vi måste enligt lag hindra de säljare som inte skickar in DAC7-rapporten i tid från att få tillgång till sina intäkter på Vinted. Efter en viss tid kommer dessa säljare inte heller att kunna sälja på Vinted mer. Därför är det viktigt att du skickar in din rapport i tid. På så sätt kan du tjäna extra pengar på Vinted även i fortsättningen!

Kontrollera skattereglerna i ditt EU-land

De flesta medlemmar kommer sannolikt inte att behöva betala skatt för sin försäljning på Vinted.

Vi guidar dig – steg för steg

Vi förbereder din rapport åt dig

Vi förklarar hur andrahandsförsäljning beskattas

En sista sak...

Vi har skapat förifyllda DAC7-rapporter till alla säljare som påverkas av direktivet. Om du är en av dessa säljare ber vi dig dubbelkolla att informationen som vi har fyllt i stämmer och lägga till din TIN (skatteregistreringsnummer) innan du skickar in rapporten.